Aanpak | Bouwplan | Voordelen | Netwerk


Samen met u (en eventueel een architect) werken we de concrete plannen uit. Afhankelijk van het project ziet onze werkwijze (bouwplan) er als volgt uit:

1) Overleg met architect volgens uw wensen en bouwstijl
2) Uitwerken voorontwerp
3) Calculatie voorontwerp (financiële haalbaarheid)
4) Opstellen offerte met duidelijke omschrijving werkzaamheden en materiaal
5) Indienen van de bouwaanvraag (door architect)
6) Regelen van bouwvergunning
7) Contacten en contracten met vakmensen voor alle uit te voeren werkzaamheden
8) Materiaalkeuze van zowel ruwbouw als afwerking
9) Keuze technieken (electriciteit, CV en sanitair)
10) Planning werkzaamheden
11) Uitvoering werkzaamheden
12) Regievoering tijdens de renovatie
13) Eindverantwoordelijk bij oplevering